Het gebouw

VERLEDEN
Loods 6 werd begin 1900 gebouwd door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) op het naar haar genoemde KNSM-eiland.
In 1997 is het gebouw grondig gerenoveerd en in oude glorie herstelt. Sindsdien herbergt Loods 6 een verscheidenheid aan winkels, kantoorruimten, ateliers naast een monumentale Bagagehal en de unieke historische Kompaszaal.

In de loop van de twintigste eeuw heeft het gebouw meerdere functies gekend: van overslag- en douaneloods tot sloepenwerkplaats, van passagiersterminal tot - halverwege de jaren tachtig - verzamelgebouw voor krakers en kunstenaars.
Sporen van dat verleden zijn in en om het gebouw veelvuldig te vinden. De betonnen vloeren, betonnen kolommen en oude loodsdeuren van Loods 6 bevestigen de industriële afkomst. De originele warmtewisselaars hangen als vliegende schotels in de lucht en doen nog steeds –of alweer- dienst. Een originele havenkraan staat nog altijd op wacht aan de waterkant.

HEDEN
In 1987 werd Stichting Kunstwerk Loods 6 opgericht om het in verval geraakte gebouw weer tot leven te brengen. Dat leidde binnen luttele jaren tot een grootschalige, liefdevolle renovatie van Loods 6. Op de begane grond werd aan de straatzijde een eigentijdse winkelarcade gerealiseerd. Aan de kadekant, pal aan het IJ, werden grote beeldhouwwerkplaatsen gecreëerd. Op de eerste verdieping, die aan de waterzijde gekenmerkt wordt door een schitterend 150 meter lang terras, zijn verschillende kantoorruimtes gerealiseerd. Nog hoger bevinden zich de ateliers die met een hoogte van tussen de viereneenhalf en vijf meter ongekende ruimte bieden voor artistieke ontplooiing.

De Bagagehal is sinds 1997 omgetoverd in een indrukwekkende tentoonstellingsruimte, waarin sindsdien naast tentoonstellingen ook gespecialiseerde workshops en bedrijfspresentaties worden gehouden. De Kompaszaal, de voormalige vertrek- en aankomsthal van de KNSM, is in 2005 gerenoveerd en nu onder meer als café-restaurant in gebruik. De Kompaszaal functioneert als een ideale ontmoetingsplek voor werkbesprekingen, lunch, diner -en als kantine voor de honderden bewoners van Loods 6.

TOEKOMST
Intussen verrees rondom Loods 6 in hoog tempo een compleet nieuw stadsdeel waar nieuwe architectuur, vormgeving, kunst, wonen én werken in harmonie samenkomen. Loods 6 ziet zichzelf ook in de toekomst als het kloppend hart van deze veelzijdige gemeenschap.

Als u meer wilt weten over het gebouw, neemt u dan contact met ons op T 020 418 20 20 E [email protected]

Loods 6 is een monument!

Halverwege 2012 heeft Loods 6 officieel de gemeentelijke monumentenstatus uitgereikt gekregen van Stadsdeel Oost. Het hele gebouw is als monument aangemerkt met speciale aandacht voor de Kompaszaal, de voormalige aankomst- en vertrekhal van de KNSM voor 1e klas passagiers. De Kompaszaal wordt beschouwd als een totaalkunstwerk dat vanwege zijn zeldzame gaafheid van aanzienlijke architectuurhistorische, cultuurhistorische en kunsthistorische waarde is. Ondanks dat bij de verbouwing karakteristiek elementen (betonnen skelet en bakstenen invulling) verloren zijn gegaan, is Loods 6 nog altijd van grote waarde. Het betonskelet is binnen nog steeds zichtbaar. Met zijn langgerekte, relatief lage bouwvolume is het een van de allerlaatste gebouwen die aan de oorspronkelijke ruimtelijke indeling van het voormalige havengebied herinnert en daarmee ook stedenbouwkundig bijzonder waardevol. Als tastbaar bouwkundig restant van de internationale passagiersvaart en van de geschiedenis van de KNSM is Loods 6 van grote cultuurhistorische waarde.

Loods 6
KNSM laan 143
1019 LB Amsterdam

T: 020 4182020
F: 020 4181215
E: [email protected]

Routebeschrijving
Instagram

Privacyverklaring